İnternet Verisi İncelemeleri

Ticari İstihbarat için yenilikçi çözüm

Teknolojinin ve yazılımların gelişmesi, işletmelerin daha güçlü ve daha gelişmiş analitik yaklaşımlar benimsemelerini sağlayarak onları büyüme, verimlilik, rekabetçilik ve risk yönetiminde bir üst seviyeye taşır.

Yeni veri kaynaklarının kullanıma sunulması, “geleneksel” kurum içi verilerin ve kredi bürosu verilerinin çok ötesine geçen tahminsel kredi riski yönetimi modellerinin geliştirilmesine yönelik muazzam bir potansiyel teşkil etmektedir.

EExperian, bu alanda yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın birçok ülkesinde büyük veri, veri bilimi, ileri düzey analitik çözümler ve akıllı kredi çözümleri sunarak geniş bilgi birikimine ve deneyime sahip oldu.

Gelişmiş analiz çözümümüz - İnternet Verisi İncelemeleri (İVİ) - şirketlerin kredi riski yönetimlerine yeni bir boyut katmasını sağlayan modeller geliştirmek için internetten toplanan ve makine öğrenmesi teknikleriyle birleştirilen kamuya açık yapılandırılmamış verileri kullanır.

Kredi riski değerlendirmesi için faydaları

  • Ek bir katman olarak geleneksel olmayan ve yapılandırılmamış genel verilerin kullanımı sayesinde gelişmiş risk değerlendirmesi
  • Yüksek risk barındıran olayların temel nedenlerinin tespit edilebilmesi
  • Gelecekte oluşacak durumlara ve bir müşterinin satın alma, etkileşime geçme veya satın almaktan vazgeçme gibi eğilimlerine yönelik güvenilir tahminlerde bulunulması
  • Şüpheli alacaklarda azalma, kabul oranlarında ve kabul edilen başvuruların kalitesinde artış sağlanması
  • Erken uyarı sinyalleri ve portföy hakkında daha kapsamlı içgörü elde edilmesi
  • Yapay zeka teknikleri bazında geliştirilmiş istatistiksel modeller geliştirilmesi

Yaklaşım

Kapsamlı uçtan uca İVİ çözümümüz, arama robotu (web crawling), site sınıflandırması, metin madenciliği, segmentasyon analizleri ve yapay zeka modellerini kapsamaktadır. Önceden belirlenmiş bir örnek veri setindeki her hesap analiz edilir ve “web crawling” veya “web scraping” olarak bilinen otomatik bir arama işlemi ile İnternet’te aratılır ve bu hesaplarla ilgili herkese açık bilgiler toplanır.

Gelişmiş metin madenciliği algoritmaları ile çeşitli kategorilerde sınıflandırılan bilgilerin anlamlı ve önemli olanları kullanılabilir verilere dönüştürülür. Çeşitli metin madenciliği ve hassas analiz yöntemleri, yapılandırılmamış verilerin düzenlenmesi ve tahmine dayalı bir değişken tabanı oluşturulması için uygulanabilir.

"İnternet Verisi İncelemeleri müşterileri çevrimiçi ortamda ölçümleyerek müşteri davranışlarını değerlendirir. Bu çözüm, şirketlerin portföy değerlendirmeleri için mevcut matrislerine değer kazandırır."

Bizimle iletişime geçin ve işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedin

Gelişmiş analizler: daha fazla bilgi

Her Zaman Katılıma Açık Web Semineri

İnternet Verisi İncelemesi: KOBİ portföyü için Kredi Riski Yönetimi

Experian Ascend

Daha iyi öngörüler için ileri düzey analitik çözümlerine erişim